Dull Cyflwyno

Cyflwyniad

Un o’r ffyrdd gorau o ddangos bod rhaid i gyrchfannau ac atyniadau ddatblygu eu cynhyrchion yw drwy ddatblygu reidiau newydd mewn parc hamdden. Defnyddia reidiau fel y Wicker Man y dechnoleg ddiweddaraf gan gyfuno pren, tân ac effeithiau arbennig i roi’r teimlad o rasio drwy fflamau go iawn. 

Os na fydd atyniadau a chyrchfannau’n buddsoddi yn eu cynhyrchion a’u gwasanaethau, byddant yn dyddio ac yn colli apêl. Yn yr adran hon, bydd angen i chi ystyried yn ofalus y ffordd y gall y cyrchfan y buoch yn ei astudio gynyddu ei apêl i wahanol fathau o dwrist.                            

Byddwch yn gallu meddwl am amrywiaeth o ffyrdd y gallai eich cyrchfan dewisol gynyddu ei apêl i dwristiaid.             

Yn yr adran nesaf, bydd gofyn i chi awgrymu beth ddylai eich cyrchfan dewisol ei wneud i gynyddu ei apêl.