Dull Cyflwyno

Mathau o Gontract

Hunangyflogedig /Ar ei liwt ei hun

Os ydych chi’n cyflogi person ar ei liwt ei hun, ymgynghorydd neu gontractwr, mae’n golygu:

  • eu bod yn hunangyflogedig neu’n rhan o gwmnïau eraill
  • maen nhw fel arfer yn edrych ar ôl eu treth â’u cyfraniadau Yswiriant Gwladol eu hunain
  • efallai nad oes ganddyn nhw’r un hawliau â gweithwyr, e.e.. isafswm cyflog
  • rydych chi dal yn gyfrifol am eu hiechyd a diogelwch