Dull Cyflwyno

Holiaduron

‘Cyfres o gwestiynau a drefnwyd ymlaen llaw yw holiadur, wedi’i gynllunio i gael gwybodaeth gan bobl amdanynt eu hunain ac am eu barn.’

Gellir defnyddio holiaduron er mwyn:

  • Cael gwybodaeth am bobl sy’n ymweld â sefydliadau twristiaeth  
  • Darganfod gwybodaeth am eu barn, eu hagweddau a’u safbwyntiau am y sefydliad twristiaeth y maent yn ymweld ag ef.