Dull Cyflwyno

Gêm amcanion

Dylech chi nawr fod â dealltwriaeth o’r gwahanol amcanion sy’n gallu cael eu gosod gan sefydliadau twristiaeth, a’r dulliau sy’n cael eu defnyddio i’w cyflawni. Cofiwch – nid yw hi’n  bosib cyflawni’r holl amcanion a osodwyd bob amser.