Dull Cyflwyno

Oriau gweithio

Gweithio 9-5, am ffordd i wneud bywyoliaeth – go iawn?

Bydd angen i chi ddeall bod gweithio o fewn y diwydiant twristiaeth ddim o reidrwydd yn golygu gweithio 9-5 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd angen iddyn nhw werthfawrogi natur 24/7 y diwydiant, a’r ffaith bod oriau gweithio o fewn y diwydiant yn gallu amrywio’n fawr. Dydy rhai sefydliadau, fel meysydd awyr a gwestyau byth yn cau!

Bydd angen i chi ddeall:  

  • Sefydliadau sydd ar agor 24/7
  • Patrymau shifft nos/dydd