Busnes Twristiaeth

MPA 1.2 Esboniwch amcanion sefydliadau twristiaeth

Chwilair Amcanion

Gweithgaredd 1

Mae busnesau twristiaeth fel arfer yn gosod amcanion CAMPUS. Allwch chi ddarganfod beth mae’r llythrennau’n eu cynrychioli?

Gweithgaredd 2

‘Beth yw amcanion busnes?’

Ysgrifenwch baragraff neu ddau yn egluro beth ydych chi’n ei feddwl yw amcanion busnes, gan ddefnyddio cymaint o’r geiriau yn y chwilair ag sy’n bosib.