Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.2 Disgrifiwch nodweddion gwahanol fathau o dwristiaid

Diddordebau

Gweithgaredd

Dewiswch un o’r cyrchfannau o Weithgaredd 1 ac eglurwch pam yr hoffai eich twrist dewisol fynd yno. Ceisiwch roi mwy nag un rheswm.                      

E.e. pe byddai dewis o fynd i Lundain a’ch bod wedi paru hwnnw ag unigolyn sydd wrth ei fodd â hanes, efallai byddai eich ateb yn debyg i hwn.

‘Rwyf wedi paru unigolyn sydd wrth ei fodd â hanes â mynd i Lundain am fod llawer o hanes yn Llundain. Byddai’r math hwn o dwrist ar ben ei ddigon yn ymweld â lleoedd fel Palas Buckingham, sef cartref teulu brenhinol y DU. Efallai yr hoffai ymweld â Thŵr Llundain a Tower Bridge.
Gall hyd yn oed ymweld â’r Natural History Museum a’r British Museum. Mae digonedd i hanesydd ei fwynhau yn Llundain.’