Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.2 Disgrifiwch nodweddion gwahanol fathau o dwristiaid

Diwylliannol

Mae twristiaid yn ymweld â rhai cyrchfannau am eu bod am gael profiad o ddiwylliant gwahanol y bobl sy’n byw yno. Gallai hyn gynnwys y traddodiadau, y bwyd neu’r iaith sy’n dylanwadu ar y ffordd gyffredinol o fyw.