Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.1 Egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid

Rhoi’r cyfan ar waith

Rydych bellach wedi ymchwilio i egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid mewn sefydliadau twristiaeth mewn nifer o ffyrdd, a dylech fod yn deall llawer mwy am wasanaeth cwsmeriaid a pham mae’n bwysig i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael profiad da.                    

Gallwch grynhoi’r hyn a ddysgoch drwy gymhwyso eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid i un sefydliad twristiaeth.

Gweithgaredd

Dewiswch sefydliad yr ydych wedi’i astudio ac rydych yn gyfarwydd ag ef. 

Ystyriwch bob un o’r egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid a grybwyllwyd yn yr uned a disgrifiwch yn llawn sut mae’ch sefydliad dethol yn eu cynnwys.

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint (Adnodd 11) i helpu gyda’ch adroddiad.

Efallai y gallwch ychwanegu gwybodaeth bellach i ddisgrifio egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid yn llawnach. Cofiwch gymhwyso egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid i’ch sefydliad dethol.