Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.3 Disgrifiwch sut mae gwasanaeth cwsmeriaid yn cael ei ddarparu’n wahanol ar draws gwahanol gyfryngau

Rhoi’r cyfan ar waith

Rydych bellach wedi ystyried y ffyrdd y mae sefydliadau twristiaeth yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ar draws gwahanol gyfryngau.

Bydd angen bellach i chi ddisgrifio mor fanwl â phosibl sut mae un sefydliad twristiaeth yn gwneud hyn.

Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth a lunioch ar gyfer yr ymarferion eraill ac yn benodol y nodiadau gludiog a wnaethoch ar y tri hysbysfwrdd yn y gweithgaredd diwethaf.

Efallai hefyd yr ystyriwch gymharu’r ffyrdd y mae’ch sefydliad dethol yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ar draws gwahanol gyfryngau. Gallai’r geiriau a’r ymadroddion yn y blwch isod eich helpu i wneud hyn.

Geiriau cysylltu sy’n dangos cymariaethau

 • Yn ogystal
 • Yn yr un modd
 • Yn debyg
 • Yr un mor
 • Yr un fath â
 • O’i gymharu â
 • Hefyd
 • Ar yr un pryd

Geiriau cysylltu sy’n dangos gwrthgyferbyniad

 • Fodd bynnag
 • Serch hynny
 • Yn wahanol i
 • Mewn gwrthgyferbyniad
 • I’r gwrthwyneb
 • Ar y llaw arall
 • Er bod
 • Yn y cyfamser

Gweithgaredd

Dylech allu disgrifio’n glir yn awr sut mae un sefydliad twristiaeth yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ar draws gwahanol gyfryngau.