Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 3.2, 3.3, 3.4

Rhoi’r cyfan ar waith

Bron â gorffen!

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yn awr yw rhoi eich cyflwyniad, canlyniadau, dadansoddiad a dehongliad, ynghyd â’ch casgliadau i gyd mewn un ddogfen.                                                      

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi defnyddio’r un ffont drwyddi draw a bod eich adroddiad gorffenedig yn y drefn gywir, a bod ganddo glawr blaen.

Y gobaith yw y bydd gennych ddarn o waith y gallwch ymfalchïo ynddo!