Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.3 Arweiniad i’r Ganolfan

Rhoi’r Cyfan ar Waith

Ar ôl gweithio drwy’r ddwy adran gyntaf yn yr uned hon (AC 1.1 ac AC 1.2) rydych yn barod bellach i ddefnyddio’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o apêl cyrchfannau twristiaeth i ddangos sut mae un cyrchfan yn apelio at dwristiaid.

Dylech fod wedi astudio enghraifft Dulyn yn Adnodd 3 i weld yr hyn sy’n ofynnol.

Cofiwch ymdrin â’r holl bwyntiau yn y tabl isod a cheisio llunio eglurhad yn hytrach na disgrifiad.                

Mae angen i chi gynnwys:

  • Enw’r cyrchfan – arfordirol, gwledig neu dref/dinas
  • Lleoliad
  • Hygyrchedd  
  • Atyniadau naturiol
  • Atyniadau adeiledig
  • Llety         
  • Nodweddion eraill
  • Nodweddion twristiaid       
  • Mathau o dwrist