Dull Cyflwyno

Esboniadau

Mae angen yn awr i chi ddewis cyrchfan twristiaeth yn y DU a astudiwyd gennych i egluro sut mae nodweddion y cyrchfan yn apelio at wahanol fathau o dwrist. Bydd angen i chi gynnwys gwybodaeth am nodweddion y cyrchfan ac ystyried sut a pham mae’r cyrchfan yn apelio at wahanol fathau o dwrist.              

Mae angen i chi lunio eglurhad, gan ganolbwyntio ar y rhesymau pam mae’r cyrchfan yn ddeniadol.

Wrth lunio eglurhad, mae’n hawdd defnyddio’r gair “oherwydd” yn rheolaidd. Er enghraifft: Mae’r cwmni hedfan yn gweini diodydd am ddim yn y dosbarth busnes oherwydd...

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi syniadau am ymadroddion i’w defnyddio yn lle’r gair “oherwydd” yn rhy aml.