Dull Cyflwyno

Cyflwyniad

Ffeil Ffeithiau – ICON

Lleoliad – Traeth Pleser Blackpool

Ffeithiau allweddol: Cwymp fertigol – 25 metr;  1,140 metr o hyd i gyd

Cyflymder – 52 mya, Cost – £16.25miliwn

Ffactor neilltuol:  Dau droelliad wyneb i waered a chwymp 80 troedfedd