Credits

atebol3

Cyhoeddwyd gan. Published by Atebol Cyfyngedig 2020

Adeiladau’r Fagwyr, Llandre, Aberystywth, Ceredigion, SY24 5AQ

www.atebol.com 

© Hawlfraint y Goron 2020. Crown Copyright 2020

interactive 

Testun. Text

 • Bob Holland & Jayne Clancy, ar ran Atebol.

Cyfarwyddwr y Prosiect. Project Director

 • Owain Glyn Saunders-Jones, Atebol Rhyngweithiol

Datblygwr Digidol. Digital Developer

 • Byron Morely – Atebol Rhyngweithiol

Golygyddion a Chyfieithu. Editing & Translation

 • Eirian Jones, Atebol
 • Beca Jones, Atebol
 • Cerys Jones, Atebol

Ymchwilwyr. Researcher

 • Rhun Bleddyn

Ffilm.Film

 • Teilo Trimble
 • Lowri Sion
 • Stephen Griffin

Marchnata. Marketing

 • Heulwen Davies, Atebol
 • Elen Jones, Atebol

Aelodau Panel AdAS. DfES Panel Members

 • Jan Bond, Swyddog Proffesiynol / PSE Professional Officer
 • Elliw Griffiths, Llywodraeth Cymru / Welsh Government
 • Rhys Davies, Llywodraeth Cymru / Welsh Government
 • Nia John, Queen Elizabeth High School
 • Carol Owen, Ysgol Bro Dinefwr School
 • Ruth Lynch, Ysgol Cwm Rhymni School

Treialu. Trialling

 • Rhian Davies, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
 • Andrew Cadwallader, Leisure & Tourism Coordinator, Exmouth Community College
 • Sian Gimblett, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
 • Laura Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd
 • Mike Davies, Pennaeth Twristiaeth / Head of Tourism, Ysgol Eirias, Conwy
 • Stephanie Robinson, Pennaeth Daearyddiaeth / Head of Geography, Archbishop McGrath, RC Comprehensive School

Ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog

Part funded by the Welsh Government as part of its Welsh and bilingual teaching and learning resources commissioning programme

wg

cymraeg