Dull Cyflwyno

Iechyd a diogelwch

Mae sefydliadau twristiaeth yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu cwsmeriaid. Maen nhw hefyd yn gyfrifol am eu cyflogeion. Mae miloedd o ddeddfau, rheolau a rheoliadau yn ymdrin â phob math o sefydliadau twristiaeth. Rhai enghreifftiau o reolau a rheoliadau fyddai:               

  • Lles anifeiliaid mewn sw a diogelwch ceidwaid sw a chwsmeriaid           
  • Diogelwch reidiau mewn parc hamdden
  • Rheolau am ddiogelwch cwsmeriaid sy’n defnyddio pwll nofio mewn gwesty
  • Rheoliadau am y gweithdrefnau diogelwch ar awyren.          

Mae llawer o enghreifftiau eraill.

Un rhan o iechyd a diogelwch yw’r amrywiaeth o arwyddion y mae’n rhaid eu harddangos o gwmpas unrhyw sefydliad twristiaeth.