Dull Cyflwyno

Dehongli data

Ar ôl dadansoddi eich data, mae angen yn awr i chi ddweud beth mae’n ei olygu.

Gallwch wneud hyn ar gyfer:

  • Y graffiau a’r tablau a ddadansoddwyd gennych
  • Y canfyddiadau o gyfweliadau
  • Gwybodaeth allweddol o ddata eilaidd yr ydych wedi’i roi yn eich log.

Gallai fod yn syniad gofyn i chi’ch hun rai o’r cwestiynau a wnaethoch ystyried wrth ddadansoddi eich data, sef:               

  • A oes unrhyw ganlyniadau arbennig o ddiddorol y gallwch eu dyfynnu?
  • A ydy’r canlyniadau’n dangos bod agweddau ar brofiad y cwsmer yn y sefydliad sy’n eithriadol?
  • A ydy’r canlyniadau’n dangos bod agweddau ar brofiad y cwsmer yn y sefydliad y mae angen eu gwella?           
  • A ydy’r graffiau’n dangos bod rhai grwpiau o gwsmeriaid yn cael gwell profiad nag eraill?
  • A ydy’r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn cael profiad da yn eich sefydliad dewisol?
  • Pa agweddau ar y sefydliad y mae cwsmeriaid yn eu mwynhau fwyaf?