Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 3.2, 3.3, 3.4

Dehongli data

Ar ôl dadansoddi eich data, mae angen yn awr i chi ddweud beth mae’n ei olygu.

Gallwch wneud hyn ar gyfer:

 • Y graffiau a’r tablau a ddadansoddwyd gennych
 • Y canfyddiadau o gyfweliadau
 • Gwybodaeth allweddol o ddata eilaidd yr ydych wedi’i roi yn eich log.

Gallai fod yn syniad gofyn i chi’ch hun rai o’r cwestiynau a wnaethoch ystyried wrth ddadansoddi eich data, sef:               

 • A oes unrhyw ganlyniadau arbennig o ddiddorol y gallwch eu dyfynnu?
 • A ydy’r canlyniadau’n dangos bod agweddau ar brofiad y cwsmer yn y sefydliad sy’n eithriadol?
 • A ydy’r canlyniadau’n dangos bod agweddau ar brofiad y cwsmer yn y sefydliad y mae angen eu gwella?           
 • A ydy’r graffiau’n dangos bod rhai grwpiau o gwsmeriaid yn cael gwell profiad nag eraill?
 • A ydy’r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn cael profiad da yn eich sefydliad dewisol?
 • Pa agweddau ar y sefydliad y mae cwsmeriaid yn eu mwynhau fwyaf?

Dadansoddi a dehongli

Mae’n eithaf dealladwy y gall fod gorgyffwrdd rhwng dadansoddi a dehongli. Peidiwch â phoeni’n ormodol am hyn. Canolbwyntiwch ar yr hyn y mae’r data’n ei ddweud a’r hyn y mae’n ei olygu am ansawdd profiad y cwsmer yn eich sefydliad dewisol.            

Gallai’r geiriau a’r ymadroddion yn y blwch isod eich helpu wrth ysgrifennu eich gwybodaeth.

 • esbonio
 • egluro
 • cyfrif am
 • amlygu
 • taflu goleuni ar
 • dod i’r amlwg
 • cyfleu
 • disgrifio
 • arddangos
 • portreadu
 • deall
 • barn
 • addasu
 • sylw
 • llun
 • datgelu