Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 3.2, 3.3, 3.4

Casgliadau

Yn y bôn, eich casgliadau fydd prif ganfyddiadau eich ymchwiliad i ansawdd profiad y cwsmer yn eich sefydliad dewisol.                                              

Mae rhai cwestiynau allweddol i’w hystyried:

 • Beth sy’n dda am brofiad y cwsmer yn eich sefydliad dewisol?         
 • Beth sy’n wael am brofiad y cwsmer yn eich sefydliad dewisol?        
 • O’ch ymchwil, sut gallai profiad y cwsmer gael ei wella yn eich sefydliad dewisol?               

Ar wahân i’r prif gwestiynau hyn, mae ffyrdd eraill y gallech ddatblygu eich casgliadau. Er enghraifft:           

 • Pa grwpiau o gwsmeriaid sy’n cael profiad arbennig o dda gan fodloni eu hanghenion a’u disgwyliadau?                     
 • I ba grwpiau o gwsmeriaid y gellid gwella lefel gyffredinol y profiad, a sut?        
 • A oes grwpiau o gwsmeriaid sy’n cael profiad o ansawdd gwael? A allwch egluro pam?                          

Un ffordd arall o ddod i gasgliadau yw ystyried profiad y cwsmer mewn amryw agweddau ac adrannau o’r sefydliad. Gallai’r rhain gynnwys:              

 • Gwybodaeth ar-lein ac ansawdd y wefan          
 • Gwerthu tocynnau
 • Mynediad, arwyddion a pharcio ceir
 • Mynedfa a gwybodaeth i ymwelwyr
 • Arwyddion yn y sefydliad        
 • Ansawdd reidiau a chyfleusterau eraill
 • Ansawdd lluniaeth      
 • Toiledau a chyfleusterau i’r rheini ag anghenion ychwanegol
 • Cofroddion a nwyddau      

Pan luniwch eich casgliadau, mae amrywiaeth helaeth o eiriau ac ymadroddion y gellir eu defnyddio. Rhoddir y rhain yn y blwch isod.

 • yn bendant
 • heb os nac oni bai
 • yn gyfan gwbl
 • yn derfynol
 • y tu hwnt i amheuaeth
 • cyn cloi
 • yn olaf
 • wedi’r cyfan
 • yn y pen draw
 • i gloi
 • i grynhoi