Busnes Twristiaeth

MPA 1.2 Esboniwch amcanion sefydliadau twristiaeth

Amcanion Gwleidyddol

Mae’n rhaid i sefydliadau twristiaeth fod yn berthnasol i lywodraethau lleol a cenedlaethol. Mae sefydliadau twristiaeth yn talu trethi, ac mae’n rhaid iddyn nhw gydymffurfio gyda rheolau a rheoliadau, fel deddfau iechyd a diogelwch a deddfau anabledd.

Yn aml, mae sefydliadau twristiaeth yn gosod amcanion gwleidyddol sy’n sicrhau nad ydyn nhw’n torri’r gyfraith neu’n rhoi mantais iddyn nhw mewn rhyw ffordd.