Busnes Twristiaeth

MPA 2.1 Amgylchedd busnes y DU

Rhowch gynnig ar hyn 1

Gweithgaredd 1

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth rydych chi wedi’u cael o’r uned hon, eglurwch sut mae amodau economaidd newidiol yn gallu cael effeithiau positif neu effeithiau negyddol ar gyfer pob un o’r sefydliadau twristiaeth isod.

  • Efallai byddwch chi eisiau trafod eich atebion gyda’ch athro a/neu gyfoedion.
  • Cofiwch i beidio â defnyddio’r term oherwydd dro ar ôl tro yn eich esboniadau. Meddyliwch am eiriau eraill wrth gyfeirio at weithgareddau eraill.