Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.3 Disgrifiwch sut mae gwasanaeth cwsmeriaid yn cael ei ddarparu’n wahanol ar draws gwahanol gyfryngau

Manteision ac Anfanteision

Mae’r tabl isod yn cynnwys enghreifftiau o fuddion ac anfanteision darparu gwasanaeth cwsmeriaid drwy wahanol gyfryngau.                           

Yn y golofn gyntaf, rhestrir egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid.    

pros-and-cons-cym.jpg