Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.3 Eglurwch effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid ar sefydliadau twristiaeth

Rhoi’r cyfan ar waith

Rhoi’r cyfan ar waith – Eglurwch effeithiau gwasan

Byddwch bellach yn deall sut mae ystod o ffactorau’n effeithio ar y gwasanaeth cwsmeriaid a ddarperir gan sefydliad twristiaeth a bod yr effeithiau hyn yn gallu bod yn gadarnhaol neu’n negyddol.

Mae angen yn awr i chi allu egluro sut mae’r ffactorau a gyflwynwyd yn y gweithgareddau blaenorol yn effeithio ar wasanaeth cwsmeriaid.

Meddyliwch am sefydliad twristiaeth a astudiwyd gennych. Yn ôl pob tebyg, byddwch yn meddwl bod rhai agweddau ar y gwasanaeth cwsmeriaid yn dda, ac eraill yn wael.

Bydd angen i chi lunio adroddiad i egluro effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid yn eich sefydliad twristiaeth dethol. 

Gallech ysgrifennu pob brawddeg gan ddefnyddio’r gair oherwydd…

Er enghraifft: Mae’r gwasanaeth cwsmeriaid yn dda oherwydd bod yr holl staff wedi’u hyfforddi’n dda ac mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar y sefydliad.

Fodd bynnag, mae llawer o eiriau eraill y gallwch eu defnyddio yn ogystal ag ‘oherwydd’ i’ch helpu i egluro effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid ar eich sefydliad dethol.

Gweithgaredd

Lluniwch eich adroddiad am effeithiau gwasanaeth cwsmeriaid mewn perthynas â’ch sefydliad dewisol, gan ddefnyddio rhai o’r geiriau a’r ymadroddion isod:

 • o ganlyniad i
 • cyhyd â bod
 • o ystyried
 • am y rheswm      
 • i’r graddau bod
 • ar y sail           
 • gan fod
 • o achos
 • yn sgil  
 • drwy   
 • am fod