Dull Cyflwyno

Enw da’r cyrchfan

Pan mae twristiaid yn cael gwyliau gwych, maen nhw’n canmol y cyrchfan, gan ddweud wrth ffrindiau a theulu am yr amser rhyfeddol maen nhw wedi’i gael a pha mor hyfryd o le yw’r cyrchfan. Felly hefyd, pan nad yw twristiaid yn cael profiad mor dda, maen nhw’n siarad yn wael am y cyrchfan, gan ddweud pethau drwg ac yn ei feirniadu o ganlyniad i’w profiad gwael. O ganlyniad, mae’r cyrchfan yn derbyn statws o fod naill ai’n dda neu’n ddrwg. Mae’r statws yn gallu cyfrannu at benderfyniad twrist i ymweld â’r gyrchfan, neu beidio. Fodd bynnag, nid yw pob adolygiad gwael yn wir; mae’n bosib bod y profiad go iawn heb gyrraedd disgwyliadau’r twrist.

Ar gyfer yr adran hon, bydd angen i chi ystyried y math o dwrist mewn perthynas â’r ffactorau canlynol

  • A fydd y cyrchfan yn rhy brysur neu’n orlawn? Yn rhy dawel, neu hyd yn oed yn wag?
  • Ydy’r gyrchfan yn rhy ddrud neu’n rhy rhad?
  • Ydy’n apelio’n ormodol at dwristiaid, neu ddim digon?
  • Ydy’r cyrchfan yn ‘anghynhwysol’ (exclusive)? Mae llawer o dwristiaid yn mwynhau’r ffaith bod modd iddyn nhw fwynhau moethusrwydd cyrchfan anghynhwysol.
  • A fydd y cyrchfan yn ‘ddi-chwaeth’?
  • A fydd gormod o bobl yn y cyrchfan? A fydd digon o le i barcio ceir? A fydd y traffig yn drwm? A fydd ciwiau?