Dull Cyflwyno

Enw da’r cyrchfan

Gwlad Thai

Mae llyfr newydd wedi enwi Gwlad Thai yn un o gyrchfannau twristiaid mwyaf peryglus y byd.  Mae’r awdur o Awstralia, John Stapleton, yn awgrymu bod heddlu llwgr, trais a throsedd eang yn difetha gwlad a oedd unwaith yn enwog fel y ‘Land of Smiles’.

Yn ei lyfr, Thailand: Deadly Destination, mae Mr Stapleton yn ceisio datgelu statws Gwlad Thai o fod yn wlad groesawgar.  Mae'n  honni bod y ffyniant mewn twristiaeth ers yr 1960au wedi creu casineb at dramorwyr a ‘difaterwch llofruddiog’ i’r miliynau o dwristiaid sy’n heidio i’r traethau tywod gwyn, y cefn gwlad ddarluniadwy a’r bywyd nos cyffrous bob blwyddyn.

Dyma farn un dyn wedi’i selio ar ei brofiadau personol. Mae miliynau o dwristiaid yn ymweld â Gwlad Thai yn flynyddol, sydd wedi cael profiadau anhygoel, ac yn meddwl yn wahanol i Mr Stapleton.

Cwblhewch y tabl gan ddefnyddio’r wybodaeth o’r paragraffau uchod i’ch helpu chi.