Dull Cyflwyno

Enw da’r cyrchfan

Gweithgaredd

Darllenwch yr wybodaeth ar y cerdyn post, yna atebwch y cwestiynau yn eich geiriau eich hun, heb godi gwybodaeth o’r testun.