Dull Cyflwyno

Enw da’r cyrchfan

Belfast, Gogledd Iwerddon

Prif ddinas Gogledd Iwerddon yw Belfast ac roedd ganddi’r ddelwedd o fod yn llawn bomiau, wedi’i gwahanu gan drais sectyddol ac ardaloedd dim mynediad.

Daeth diwedd ‘Yr Helyntion’ â thrawsnewidiad trawiadol i ganol cain, Fictoraidd, y ddinas. Mae’n cynnwys tafarndai hanesyddol, bwytai coeth ac ardaloedd siopa wedi’u hadfywio.

Crwydrwch o gwmpas canol y ddinas, siopau Donegall Place a rhanbarth hanesyddol y Brifysgol. Mae Belfast Titanic yn adrodd stori’r llong enwog, a gafodd ei hadeiladu yn yr iard longau gyfagos. Mae murluniau o hen ffyrdd drwg-enwog Falls a Shankill nawr yn ddiddorol. Mae Belfast yn lle gwych i ymweld ag ef.

Cwblhewch y tabl gan ddefnyddio’r wybodaeth o’r paragraffau uchod i’ch helpu chi.