Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 2.1

Rhoi’r cyfan ar waith

Mae angen i chi greu adroddiad sy’n egluro’r ffactorau sy’n dylanwadu ar broses penderfynu twristiaid.

Defnyddiwch y bocsys isod fel is-benawdau, ac ychwanegwch rai enghreifftiau o wahanol gyrchfannau twristiaeth i mewn i’ch adroddiad.

Ariannol

 • Statws drud/rhad  
 • Pen ucha’r farchnad/ marchnad dorfol
 • Cyllideb gyfyngedig/ llety drud

Enw da’r cyrchfan

 • Prysur/gorlawn/gwag
 • Drud/rhad
 • Apelio’n ormodol i dwristiaid
 • Anghynhwysol
 • Di-chwaeth
 • Tagfeydd

Nodweddion Cyrchfan

 • Atyniadau naturiol
 • Atyniadau adeiledig

Cyfryngau/marchnata

 • Gwefannau
 • Marchnata cyrchfan
 • Rhwydweithiau cymdeithasol
 • Gwefannau adolygu

Disgwyliadau

 • Diddorol
 • Adloniant
 • Ymlaciol
 • Cyffro

Datblygiadau Technolegol

 • Archebu llety ar-lein
 • Ymweliadau/teithiau wedi’u harchebu o flaen llaw
 • Gwefannau ar gyfer digwyddiadau penodol
 • Trip Advisor
 • Apiau
 • Rhestri trafnidiaeth amser go iawn