Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.2 Sefyllfaoedd pan fydd cwsmeriaid yn rhyngweithio â sefydliadau twristiaeth

Eich tro chi i dywys

Ar ôl gweld mor bwysig yw hi i dywysydd teithiau proffesiynol feddu ar wybodaeth ardderchog am gynnyrch, beth am weld a allwch chi gyflwyno gwybodaeth am rywle rydych yn ei adnabod yn dda.

Gweithgaredd

Dewiswch ardal neu atyniad rydych yn ei adnabod yn dda.

Ymchwiliwch i’r ardal neu atyniad cystal ag y gallwch, wedyn gweld a allwch siarad amdano am ddwy funud. Gallech siarad â ffrind neu’r dosbarth cyfan.

Gallech gofnodi eich sgwrs neu gyflwyniad.

Gallech hefyd weld a oes gennych ‘sgiliau gwerthu’ a pherswadio eich cyd-ddisgyblion i ymweld â’r ardal neu atyniad.