Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.1 Disgrifiwch anghenion gwahanol fathau o gwsmer

Adnabod anghenion y cwsmer

Mae gan gwsmeriaid ystod eang o wahanol anghenion, sy’n amrywio yn ôl y sefydliad twristiaeth lle maen nhw’n gwsmer.