Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.2 Eglurwch sut mae sefydliadau twristiaeth yn bodloni disgwyliadau gwahanol fathau o gwsmer

Y gorau yn y byd

Yn aml, bydd y bobl sy’n gweithio yn y diwydiant twristiaeth yn darparu gwasanaeth i bobl sy’n llawer mwy cyfoethog na hwy. Gall rhai pobl fforddio talu am yr ansawdd gorau un; hedfan mewn sedd dosbarth cyntaf, mynd i’r cyrchfannau gwyliau mwyaf egsotig ac aros yn y gwestyau drutaf.                               

Gweithgaredd

Ar You Tube fe welwch fideo o dan y teitl ‘The 5 Best Hotels in the World’.  (Bydd clipiau tebyg).           

Gwyliwch y fideo a gwnewch nodiadau am ansawdd y gwestai, ystafelloedd a chyfleusterau.

Dychmygwch petaech chi’n gallu fforddio aros yn un o’r gwestyau dan sylw. Beth fyddai’ch disgwyliadau chi? Sut fyddech yn treulio’ch amser yn y gwesty? 

Ysgrifennwch am eich disgwyliadau o’r:

  • Profiad yn y dderbynfa 
  • Ansawdd yr ystafell wely  
  • Y bwytai         
  • Y pwll   
  • Y cyfleusterau hamdden a sba 

Ar gyfer un gwesty, ymchwiliwch i’w wefan a gwneud nodyn o gostau’r ystafelloedd.