Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 2.2 Eglurwch sut mae sefydliadau twristiaeth yn bodloni disgwyliadau gwahanol fathau o gwsmer

Disgwyliadau’r cwsmer – Stadiwm Liberty Abertawe

Fel llawer o sefydliadau, rhaid i Stadiwm Liberty fodloni anghenion gwahanol fathau o gwsmer...                                 

  • Cefnogwyr/aelodau achlysurol
  • Deiliaid tocyn tymor 
  • Cefnogwyr timau ‘i ffwrdd’
  • Cefnogwyr ag anghenion arbennig
  • Deiliaid seddi dethol
  • Pecynnau lletygarwch

Mae rhai cwsmeriaid yn talu llawer mwy i wylio gêm pêl droed nag eraill. Mae’r rheini sy’n talu mwy yn disgwyl lefel uwch o wasanaeth a chyfleusterau o ansawdd.

Stadiwm Liberty Abertawe

Gweithgaredd 1

Gwrandewch ar reolwr lletygarwch yn y Stadiwm Liberty yn Abertawe yn esbonio’r cyfleoedd lletygarwch sydd ar gael i gefnogwyr

Gweithgaredd 2

Ar ôl i chi wrando ar y fideo, rhowch rai enghreifftiau o’r pecynnau lletygarwch sydd ar gael a’u costau. Efallai hoffech chi edrych ar wefan C.P.D Dinas Abertawe er mwyn derbyn gwybodaeth bellach.