Busnes Twristiaeth

MPA 2.2 Canllaw i ganolfannau 2

Felly, beth yw’r tâl?

Bydd angen i chi ddeall bod y cyfraddau cyflog yn eang ac yn amrywiol o fewn y diwydiant twristiaeth. Bydd gan beilot gyfradd cyflog well na glanhawr mewn gwesty. Mae cyfradd cyflog yn dibynnu ar rôl a chyfrifoldebau'r swydd sy’n cael ei chyflawni.

Gweithgaredd 1

Pwy sy’n ennill beth?

Edrychwch ar y rhestr o swyddi isod. Mewn grwpiau bach o dri neu bedwar, rhannwch y swyddi rhyngddoch chi, a cheisiwch ddod o hyd i wybodaeth am y cyfraddau cyflog sy’n cael eu cynnig ar gyfer pob swydd.

 • Peilot Cwmni hedfan
 • Criw caban
 • Gyrrwr bws
 • Asiant Teithio
 • Cynrychiolydd Gwyliau
 • Rheolwr Cyffredinol Gwesty
 • Pen-cogydd
 • Person trin bagiau
 • Glanhawr mewn gwesty
 • Porthor
 • Harddwraig Cwmni Mordeithio
 • Gweinydd
 • Cyfarwyddwr llong fordeithio
 • Curadur
 • Achubwr bywydau
 • Tywysydd teithio

Crëwch graff yn dangos cyfraddau cyflog y swyddi rydych chi wedi’u hymchwilio fel grŵp.

Gweithgaredd 2

Crëwch hysbyseb swydd eich hunain yn cynnwys cyfraddau cyflog a’r wybodaeth gafodd ei chasglu ar oriau gweithio yng ngweithgaredd 1. Rhannwch eich hysbyseb gyda gweddill y dosbarth.

Gweithgaredd 3

Dewiswch un o’r swyddi o'r rhestr a pharatowch PowerPoint i’w rannu gyda’r dosbarth yn egluro manteision ac anfanteision y swydd rydych chi wedi’i dewis. Hoffech chi wneud y swydd hon? Eglurwch pam neu pam ddim.