Busnes Twristiaeth

MPA 2.2 Canllaw i ganolfannau 2

Rhowch gynnig ar hyn

Mae yna set o gwestiynau isod i brofi eich dealltwriaeth chi o’r effeithiau o hawliau cyflogaeth a chyfrifoldebau ar sefydliadau twristiaeth o safbwynt cyflogwr.

Mae rhai yn gwestiynau amlddewis, a bydd rhai yn gwestiynau ysgrifennu estynedig.