Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 3.1

Canolfannau Croeso

Canolfannau Croeso/Canolfannau Gwybodaeth i Dwrist

Canolfannau Croeso yw un o’r cyfleusterau pwysicaf o fewn diwydiant twristiaeth y DU, ac yn aml yn cynrychioli pwynt cyswllt cyntaf miloedd o ymwelwyr sy’n dibynnu arnyn nhw ar gyfer gwybodaeth ddiweddar a chyngor am y cyrchfan maen nhw’n ymweld ag ef.

Mae Canolfannau Croeso fel arfer yn cael eu hariannu gan y cyngor lleol ac mae gan eu gweithwyr wybodaeth fanwl am yr ardal leol.

Mae’r cynhyrchion a gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan ganolfannau croeso yn cynnwys:

  • Mapiau ymwelwyr am ddim
  • Taflenni am atyniadau a digwyddiadau
  • Cardiau Ymwelwyr sy’n galluogi disgownt mewn rhai siopau, atyniadau a bwytai
  • Gweithiwr amlieithog i roi cyngor
  • Gwerthu tocynnau ar gyfer atyniadau poblogaidd
  • Gwerthu tocynnau ar gyfer trafnidiaeth twristiaid o fewn y cyrchfan
  • Siop anrhegion yn gwerthu cofroddion ac anrhegion wedi’u cynhyrchu’n lleol

Gweithgaredd

Darllenwch yr wybodaeth isod am y ffordd newydd mae technoleg yn helpu twristiaid dderbyn gwybodaeth am y cyrchfan.

Realtimetravelguide

Mae Realtimetravelguide yn fenter sydd wedi’i dylunio i ddangos sut mae canolfannau croeso ac ymwelwyr yn gallu defnyddio technoleg newydd i annog twf drwy ddarparu gwasanaeth modern amser real ardderchog i ymwelwyr, busnesau a chymunedau lleol ehangach.

Bydd y fenter yn darparu gwybodaeth ymwelwyr amser real trwy Drydar/Twitter. Mae’r cyfranogwyr, yn cynnwys canolfannau croeso, yn cael eu hannog i gysylltu gyda, a chefnogi busnesau lleol er mwyn rhannu eu cyhoeddiadau, cynigion, yr wybodaeth ddiweddaraf a rhesymau i ymweld â lleoliadau penodol.

Awgrymwch sut gall Canolfan Groeso ddefnyddio amrywiaeth o dechnolegau modern i helpu ymwelwyr

  • cyn iddyn nhw ymweld â chyrchfan  
  • tra eu bod yn aros yn y cyrchfan