Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 3.1

Rhoi’r cyfan ar waith

Mae angen i chi wneud gwaith ymchwil er mwyn darganfod mwy am y cyrchfan yr ydych chi wedi cynhyrchu tystiolaeth ar ei gyfer yn AC 1.3 ac AC 2.2. Yn benodol, bydd angen i chi ddarganfod enghreifftiau o ddatblygiad twristiaeth diweddar o fewn y cyrchfan.

Bydd y templed isod yn rhoi arweiniad i beth ddylech chi ei gynnwys. Mae modd dileu'r is-benawdau mewn italig wedi i chi ymdrin â’r pwyntiau.

Bydd angen i chi ddisgrifio sut mae’r newidiadau wedi annog datblygiad twristiaeth ac wedi ychwanegu at apêl y cyrchfan.