Busnes Twristiaeth

MPA 1.1 Disgrifio ffurfiau o berchenogaeth ar gyfer sefydliadau twristiaeth

Eich busnes twristiaeth personol

Gweithgaredd

Rydych wedi penderfynu sefydlu busnes twristiaeth fel unig fasnachwr. Bydd eich busnes naill ai’n berthnasol ar gyfer trafnidiaeth neu lety; dewiswch un o’r rhain yna gwnewch waith ymchwil er mwyn eich cynorthwyo i gwblhau'r tabl islaw.

  • Beth yw enw’ch busnes?
  • Nodwch ble bydd y busnes yn cael ei leoli a pham?
  • Pa gynhyrchion ac/neu wasanaeth bydd eich busnes yn darparu?
  • Oes gennych chi gystadleuwyr, a phwy ydyn nhw?
  • Ble byddwch chi’n derbyn yr arian i gychwyn eich busnes?
  • Beth yw’r manteision o sefydlu eich busnes fel unig fasnachwr?
  • Beth yw’r anfanteision o sefydlu eich busnes fel unig fasnachwr?