Busnes Twristiaeth

MPA 1.1 Disgrifio ffurfiau o berchenogaeth ar gyfer sefydliadau twristiaeth

Rhowch gynnig ar hyn 2

Gweithgaredd

Ceisiwch weld faint o farciau y gallwch ei ennill allan o 7. Gwiriwch eich ateb gyda ffrind.