Busnes Twristiaeth

MPA 1.1 Disgrifio ffurfiau o berchenogaeth ar gyfer sefydliadau twristiaeth

Perchenogaeth

Ffurfiau gwahanol o berchenogaeth.

Dylai’r dosbarth gael ei rannu i 4 grŵp.

Dewiswch un o’r busnesau dychmygol canlynol ar gyfer pob grŵp:

  • Ceir Carter a’i feibion (partneriaeth)
  • Arcêd Adloniant Amir (Cyf)
  • Gwestai Highton (PLC)
  • ‘Grant’s Guiding’ (unig fasnachwr)

Dychmygwch eich bod yn berchennog/berchenogion un o’r busnesau uchod. Cwblhewch y gweithgareddau canlynol, yna adroddwch yn ôl i’r dosbarth.

Gweithgaredd 1

Yn eich grŵp, crëwch gyflwyniad PowerPoint sydd yn:

  1. Cyflwyno eich busnes – defnyddiwch eich dychymyg!
  2. Arddangos ac yn egluro logo ar gyfer eich busnes
  3. Egluro’r manteision ac anfanteision sydd ynghlwm â’r math o berchenogaeth sydd gan eich busnes
  4. Egluro sut mae’r berchenogaeth yn effeithio ar eich busnes – a yw’r math penodol o berchenogaeth yn ei wneud yn fwy neu’n llai llwyddiannus?

Gweithgaredd 2

Yn eich grŵp, cyflwynwch y cyflwyniad i weddill y dosbarth.

Gweithgaredd 3

Meddyliwch am fusnesau twristiaeth yn yr ardal rydych yn byw.

Crëwch restr o ddeg busnes twristiaeth, a cheisiwch adnabod os ydynt yn Bartneriaethau, yn Gwmnïau Cyfyngedig, yn gwmnïau PLC neu yn unig fasnachwyr. Efallai na fyddwch yn sicr o bob un. Trafodwch eich canlyniadau gyda’ch cyfoedion.