Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y Deyrnas Unedig

MPA 1.1 Datblygu Cyrchfannau Twristiaeth y DU

Hygyrchedd

Pa mor hawdd mae cyrraedd lle

Mae hygyrchedd cyrchfan twristiaeth yn golygu pa mor hawdd yw ei gyrraedd. Er enghraifft, Llundain:

  • mae yng nghanol nifer o brif feysydd awyr, gan gynnwys Heathrow a Gatwick
  • mae nifer o draffyrdd a phriffyrdd yn arwain yno
  • mae nifer o brif orsafoedd trenau yn cysylltu’r lle â gweddill Lloegr a Chymru   
  • mae trenau cyflym yn cyrraedd yno o ddinasoedd eraill yn Ewrop yn rheolaidd bob dydd

Mae hyn yn golygu bod Llundain yn gyrchfan hygyrch iawn. Mae hyn yn bwysig i bobl sy’n ymweld â Llundain ar eu gwyliau ond hefyd i’r nifer fawr o bobl fusnes sy’n ymweld â Llundain o bedwar ban byd.        

London eye

architecture-building-city-269128.jpg

Gweithgaredd 1

Awgrymwch pam efallai y bydd rhai ymwelwyr yn hoff o ymweld â chyrchfan fel yr un a ddangosir yn y ddelwedd.

map.png

Gweithgaredd 2

Mae’r map uchod yn dangos porthladdoedd a meysydd awyr y gall twristiaid eu defnyddio i deithio i Gymru o’r tu allan i’r DU.

  1. Gan ddefnyddio’r map, awgrymwch dri maes awyr (ar wahân i Gaerdydd) yr hoffai twristiaid eu defnyddio efallai i gyrraedd y DU ac yna teithio ymlaen i Gymru.
  2. I deulu o Wlad Belg, yn teithio i Ogledd Cymru o borthladd Zeebrugge, awgrymwch pa lwybr y dylent ei ddilyn i deithio i Ogledd Cymru.
  3. I deulu o Ffrainc, sy’n teithio i Dde Cymru o borthladd Roscoff, awgrymwch pa lwybr y dylent ei ddilyn ar ôl gadael y porthladd