Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.1 Egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid

Adnabod anghenion y cwsmer

Mae gan gwsmeriaid sefydliadau twristiaeth amrywiaeth o anghenion. Gellir eu dosbarthu fel a ganlyn:

  • Anghenion gwybodaeth
  • Cymorth
  • Cyngor ac arweiniad
  • Cynhyrchion a gwasanaethau
  • Hygyrchedd
  • Cyfathrebu