Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.1 Egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid

Gwasanaethau a chyfleusterau i gwsmeriaid

Gwasanaethau a chyfleusterau i gwsmeriaid

Gweithgaredd 1

Ar ôl gwylio’r fideo o’r gwasanaethau a chyfleusterau a ddarperir i ymwelwyr â Chaerdydd, ysgrifennwch e-bost neu gofnod blog i ffrind na fu erioed i Gaerdydd, gan ddweud pam efallai y byddai’n mwynhau ymweld â’r ddinas.

Cofiwch gyfeirio at y cyfleusterau a’r gwasanaethau i gwsmeriaid a nodoch wrth wylio’r fideo.

Gweithgaredd 2

Edrychwch yn fanwl ar wefan Croeso Caerdydd. Disgrifiwch yr amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau a ddarperir gan y wefan i dwristiaid sy’n ymweld â Chaerdydd.