Llwyddo ym maes ‘Profiad y Cwsmer’

MPA 1.1 Egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid

Magu Cydberthynas

Mae angen i bobl sy’n gweithio mewn gwahanol fathau o sefydliadau yn y diwydiant twristiaeth oll fagu cydberthynas â’u cwsmeriaid, ond byddant yn rhyngweithio â’u cwsmeriaid am wahanol gyfnodau o amser.